DO GÓRY

Wrocławskie Biuro Projektów „DROSYSTEM”


„Opracowanie zamiennej dokumentacji proejktowej budowy przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław Główny – Szczecin w km 14,994 w ciągu ulicy Gwizdanowskiej z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu zamiennej decyzji o pozwoleniu na  budow


<< Wróć do wszystkich realizacji