DO GÓRY

Remont RASP


ZLK Kielce
Remont urządzeń przejazdowych w km 215,123 linii kolejowej. nr 8 poprzez zabudowę urządzeń RASP 4.4 Ft, zdemontowanych ze zlikwidowanego przejazdu w km 62,514 na linii kolejowej nr 61.

<< Wróć do wszystkich realizacji