DO GÓRY

REALIZACJE


„Remont SSP w km 35,500 linia 273”   Przed zabudową nowych urządzeń SSP:

Czytaj więcej >>

„Wymiana uszkodzonego kabla YKSY 61×1 do samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w km 79,242 szlak Szymiszów – Kamień Śląski”

Czytaj więcej >>

„Zabudowa urządzeń SSP na przejeździe w km 87,530 linia 281 Oleśnica – Chojnice, szlak Koźmin Wielkopolski – Jarocin” Przed zabudową urządzeń: Po zabudowie urządzeń:

Czytaj więcej >>

„Remont SSP kat. C w km 73,443 linii 282 Miłkowice – Węgliniec – Jasień” Przed budową: Po zabudowie urządzeń:  

Czytaj więcej >>

„Awaryjna wymiana kabla na stacji Rudna Gwizdanów to tarcz ToA i ToB”.

Czytaj więcej >>

„Wymiana sygnalizatorów drogowych na dziewięciu ssp na terenie działania Zakladu Linii Kolejowych w Opolu”.

Czytaj więcej >>

„Awaryjna wymiana kabla sterującego na przejeździe kat. C w km 301,157 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn”.

Czytaj więcej >>

„Remont urządzeń przejazdowych w km 231,497 linii nr 203 Tczew – Kostrzyn”.

Czytaj więcej >>

„Zabudowa agregatu prądotwórczego zewnętrznego przy nastawni dysponującej  WG1 w st. Wrocław – Gądów”

Czytaj więcej >>

„Remont SSP kat. B w km 280,400 linii 137 Katowice – Legnica”

Czytaj więcej >>

„Remont urządzeń rogatkowych kat. A na przejeździe kolejowym w km 26,819 linii 359 Leszno – Zbąszyń”.

Czytaj więcej >>

Wykonanie zabudowy urządzeń SSP na przejazdach kolejowych w km 64,343 kat. C, w km 65,991 kat. B, w km 70,992 kat.B na linii 357 Sulechów – Luboń.

Czytaj więcej >>

Naprawa kabli sygnalizacyjnych typu YKSY w stacji Kraków Nowa Huta okręg NHD na terenie PKP PLK S.A. ZLK w Krakowie

Czytaj więcej >>

„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II – zadanie nr 6” Zadanie w trakcje realizacji:  

Czytaj więcej >>

Budowa drogi w ul. Gwizdanowskiej od ul. Sieroszowickiej do granicy miasta z infrastukturą we Wroclawiu w podziale na zadania – zadanie nr 2

Czytaj więcej >>

Naprawa wyeksploatowanych kabli do urządzeń srk w stacji Dąbrowa Górnicza na linii magistralnej nr 1 Warszawa – Katowice na terenie PKP PLK S.A. ZLK w Częstochowie.

Czytaj więcej >>

Zabudowa uzrządzeń ssp kat. C w km 96,940 linii 275 dla zamknięcia st. Modła.

Czytaj więcej >>

Demontaż urządzeń zewnętrznych i częściowo wewnętrznych srk na podg. Tarnogaj

Czytaj więcej >>

Montaż agregatu prądotwórczego zewnętrznego przy nastawni dysponującej WG stacji Wrocław Gądów

Czytaj więcej >>

Wymiana kabli sygnałowychna stacji Kostomloty od km 181,400 do km 182,200 linii kol. nr 008 Warszawa – Kraków.

Czytaj więcej >>

Zabudowa urządzeń ssp typu SPA2B w miejsce dotych. Wyeksploatowanej SSP COB 63 A kat. C linia 282 Węgliniec – Ruszów w km 64,078; Zabudowa urządzeń ssp typu SPA2B w miejsce dotych. Wyeksploatowanej SSP COB 63 A kat. C linia 282 Węgliniec – Ruszów w km 63,600

Czytaj więcej >>

„Naprawa kabli zasilających: Zadanie 1 – Naprawa kabli zasil. Urządzeń ssp na szlaku Radziszów – Leńcze w km 11,292 w Wola Radziszowksa (linia 097); Zadanie 2 – Naprawa kabli zasil. Urządzeń ssp na szlaku Stronie – Stryszów w km 31,885 do km 32,289 (linia 097)

Czytaj więcej >>

„Naprawa kabli do urządzeń sterowania ruchem kolejowym na terenie PKP PLK S.A. ZLK w Częstochowie”

Czytaj więcej >>

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 144 na odcinku Fosowskie – Opole”

Czytaj więcej >>

„Naprawa kabli sterujących do urządzeń srk na mijance Nowy Sącz Biegonice linia kolejowa 96 Tarnów – Leluchów”

Czytaj więcej >>

„Naprawa kabli YKSY 10×1 na długości 1000mb sterującego do szafy aparatowej do czujników włączających SSP km 78,892 kategorii „B” szlak Gryfice – Trzebiatów linia 402″

Czytaj więcej >>

„Naprawa niedrożności kanalizacji TP S.A. przy ul. Wyścigowej we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Naprawa kabla srk w stacji Ścinawa”

Czytaj więcej >>

„Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój”

Czytaj więcej >>

„Modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec”

Czytaj więcej >>

„Wymaina kabla sterowniczego między nastawniami WG-WG1 w stacji Wrocław Gądów”

Czytaj więcej >>

„Wymaina kabli sterowniczych do urządzeń SSP km 61,577 kat.B i SSP km 61,896 kat. C, linii 273, szlak Ścinawa – Chełmek Wołowski”

Czytaj więcej >>

„Przebudowa Mostu Słodowego we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra – modernizacja sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi, tor 2 odcinek Smolec – Kąty Wrocławskie”

Czytaj więcej >>

„Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojwódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)”

Czytaj więcej >>

„Budowa przyłącza elektroenergetycznego na potzreby zasilania taboru kolejowego na stacji Trzebnica dla zadania: Budowa przystanków na linii kolejowej nr 326”

Czytaj więcej >>

„Naprawa kabli do urządzeń srk na terenie PKP PLK S.A. ZLK w Częstochowie (Sekcja Eksploatacji Częstochowa Osobowa, Częstochowa Towarowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Lubliniec)”

Czytaj więcej >>

„Wykonanie proejktu i przebudowy sposobu zabezpieczenia przejazdu kolejowego kat. A na obsługę zdalną na przejeździe w km 113,235 linii nr 274 Wrocław – Zgorzelec, polegający na przeniesieniu obsługi urządzeń rogatkowych z posterunku nr 11 do nastawni dys

Czytaj więcej >>

„Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacj przejazdowej kat. B typu SPA-ZA na przejazdach w km 10,217 linii kolejowej nr 220 Olsztyn – Bogaczewo oraz w km 361,109 linii kolejowej nr 353 Poznań – Skandawa”

Czytaj więcej >>

„Opracowanie zamiennej dokumentacji proejktowej budowy przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław Główny – Szczecin w km 14,994 w ciągu ulicy Gwizdanowskiej z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu zamiennej decyzji o pozwoleniu na  budow

Czytaj więcej >>

„Prace telekomunikacyjne związane z napraa i pomiarami końcowymi kabla OTK 18J+6Jn relacji Wrocław ul. Joannitó 13 – LCS Wrocław Muchobór”

Czytaj więcej >>

„Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy św. Antoniego we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Wykonanie robót budowlanych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów na terenie RD-53 – MIŁOSZYCE”

Czytaj więcej >>

„Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów – km 7,288 linia nr 69, km 8,715 linia

Czytaj więcej >>

„Wykonanie robót budowlanych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów na terenie RD-51, 52, 55 – LUTYNIA”

Czytaj więcej >>

„Rozbudowa Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu – II etap”

Czytaj więcej >>

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Tczew, dla części obejmującej zabudowę urządzeń SSP na przejeździe w km 416,239”

Czytaj więcej >>

„Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów – km 86,929 linia nr 69, km 6,401 linia

Czytaj więcej >>

„Zabudowa monitoringu na stacji Miłkowice”

Czytaj więcej >>

„Dostawa i montaż urządzeń telewizji użytkowej TVu na przejeździe kolejowym w km 1,282 linii kolejowej nr 326 odcinek Wrocław Zakrzów – Trzebnica”

Czytaj więcej >>

„Przebudowa urządzeń na przejazdach kolejowych na linii 203 Tczew – Kostrzyn w km 295,553, 295,362 i 209,247”

Czytaj więcej >>

„Wykonanie kanalizacji MTKK w sięgaczu ul. Solskiego we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Budowa kanalizacji kablowej MTKK w ul. Ryskiej we Wroclawiu”

Czytaj więcej >>

„Remont samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. C w km 150,170, linii kol. nr 143, szlak Długołęka – Borowa Oleśnicka”

Czytaj więcej >>

Przebudowa Wiaduktu kol. w Legnicy w km 62,873 linii kol. nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Odbudowa i modernizacja linii kol. E 30 i C-E 30 Odcinek Legnica – Wrocław – Opole”

Czytaj więcej >>

„Budowa SIM we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Naprawa niedrożności kanalizacji TP S.A. i Dialog na ul. Wyścigowej we Wrocławiu – nakłady jednostkowe”

Czytaj więcej >>

„Uziemienie rusztowań przy wiadukcie drogowym na ul. Kosmonautów we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Wykonanie robót dodatkowych umożliwiających modernizację peronów 1; 2; 3 na stacji Wrocław Główny dla zadania pn.: „Modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (z wyjątkiem peronów,

Czytaj więcej >>

„Zabudowa urządzeń sterowania ruchem (samoczynnej sygnalizacji przejazdowej) na przejazdach kolejowych w km 2,414 – ul.Pawłowicka, 2,581 – ul.Starodębowa linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica”

Czytaj więcej >>

„Modernizacja przejazdów kolejowych na Śląsku w 5 lokalizacjach”

Czytaj więcej >>

„Budowa urządzeń SSP kat. B w km 1,282 linii nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica”

Czytaj więcej >>

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 – węzeł Stadionu EURO 2010 – zadanie 5.2 w ramach projektu Aglomeracji we Wroclawiu – etap I”

Czytaj więcej >>

„Przełożenie kabla energetycznego (proj. 403 PW_E_02); Wykoananie przyłącza energetycznego rezerwowego (proj. 403 PW_E_03)”

Czytaj więcej >>

” Rozbudowa ul.Walbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul.Zabrodzkiej do ul.Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Karmelowej. Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulic: Wałbrzyskiej i Zabrod

Czytaj więcej >>

„Przebudowa przejazdów kolejowych na ul.Rawickiej i Wiejskiej w Krotoszynie w związku z Przebudową ciągu ulic powiatowych z włączeniem do drogi krajowej nr 15 i 36 w Krotoszynie” – etap I i II

Czytaj więcej >>

„Remont poludniowej jezdni ul.Drobnera na odcinku ul.W.Łokietka do pl.J.Bema oraz remontu i przebudowy ul.H.Sienkiewicza na odcinku od ul.Świętokrzyskiej do ul.J.Matejki” zadanie nr 1 i nr 2

Czytaj więcej >>

„Budowa połączenia Obwodnicy sródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap 1”

Czytaj więcej >>

„Wykonanie robót branży telekomunikacyjnej – „Modernizacja wjazdu na teren Bazy Magazynowej przy ul. Swojczyckiej 44 we Wroclawiu”

Czytaj więcej >>

„Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu”

Czytaj więcej >>

„Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wrocław, Etap III Mazurowice – Wilczków od km 52+759 do km 57+700”

Czytaj więcej >>

„Przebudowa Szlaku Opole Wschód – Czarnowąsy w km 6,500 – 10,260 na linii kolejowej CE-30 Opole Groszowice – Wrocław Brochów”

Czytaj więcej >>

Mapa naszych realizacji: