DO GÓRY

O FIRMIE


Przedsiębiorstwo „PROTEL” Sp. z o.o. powstało na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 listopada 1989 r. pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług PROTEL Spółka z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, jako spółka prawa handlowego osób prywatnych i państwowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Uprzemysłowionego z Wrocławia.

W dniu 18 grudnia 1989 r. Spółka uzyskała wpis do rejestru handlowego
pod sygnaturą Nr H 1374 i rozpoczęła swoją działalność gospodarczą.

Jako główne kierunki działalności firmy „PROTEL” Sp. z o.o. przyjęto realizację usług w zakresie projektowania i budownictwa: telekomunikacyjnego, elektroenergetycznego oraz urządzeń automatyki sterowania ruchem kolejowym.

Utrwalanie się przemian ustrojowych i przemian w gospodarce narodowej wpłynęło na decyzję przekształcenia Spółki z dniem 01.08.1990 roku z tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej w pełni niezależną formę przedsiębiorstwa prywatnego.

Decyzja ta w zdecydowany sposób spowodowała zwiększenie efektywności działania Firmy „PROTEL” Sp. z o.o. i radykalnie podniosła poziom świadczonych usług.

Szybko zmieniające się wymagania Klientów wymuszały konieczność rozbudowy infrastruktury Spółki i jej wyposażenia w sprzęt i urządzenia. W tym celu w 1993 r została zakupiona przez firmę „PROTEL” Sp. z o.o. nieruchomość
od Przedsiębiorstwa „TRANSBUD”, położoną we Wrocławiu przy ul. Bogedaina
nr 10, jako zaplecze techniczne i baza sprzętu oraz środków transportu.

W tym czasie głównymi odbiorcami usług Spółki były:

  1. PKP Dolnośląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
  2. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu
  3. Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu
  4. Bank PKO bp I/Oddział we Wrocławiu

Przełomowym rokiem w działalności firmy „PROTEL” Sp. z o.o. był rok 1995, w którym to spółka ugruntowała swoją pozycję wykonawcy budownictwa telekomunikacyjnego na rynku TP S.A.

W tym samym roku zmieniona została struktura organizacyjna Firmy
i ostatecznie ukierunkowana jej działalność, co znalazło odzwierciedlenie również
w zmianie nazwy spółki na nową nazwę: „Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL” Sp. z o.o.”


 

W latach 1995 – 2002 głównymi Klientami spółki „PROTEL” Sp. z o.o. byli:

  1. TP S.A. – telefonizacja województwa dolnośląskiego, miejscowości: Wrocław, Oleśnica, Trzebnica, Mirków, Kąty Wrocławskie, Kamieniec Ząbkowicki, Kobierzyce, Świdnica, Niemcza, Piława Górna i Dolna, Legnica.
  2. Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych – przebudowa sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w ramach modernizacji układów komunikacyjnych miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego: Trasa N II i Obwodnica Śródmiejska we Wrocławiu, Obwodnica Trzebnicy.
  3. PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu – budowa urządzeń automatyki kolejowej oraz optotelekomunikacyjnych linii kablowych: relacji Nysa
    – Kamieniec Ząbkowicki, Kędzierzyn Koźle – Nysa, Wrocław – Rawicz.

PRTiE „PROTEL” Sp. z o.o. dążąc do trwałego podwyższenia poziomu świadczonych usług i zaspokajania potrzeb wszystkich Klientów wdrożyło w 2001 roku Systemu Zarządzania Jakością, zgodny  z normą ISO 9002:1994 a następnie
w 2003 roku zgodny z normą ISO 9001:2000.

We wrześniu 2010 roku uchwałą Spółki została wprowadzona  struktura organizacyjna firmy uwzględniająca jej dalszą rozbudowę.

Od maja 2010 roku obowiązuje obecna struktura organizacyjna Spółki.

Aktualnie Spółka wykonuje prace projektowe i roboty budowlano-montażowe
w telekomunikacji, elektroenergetyce i automatyce kolejowej związane z budową dróg i autostrad, przebudową układów komunikacyjnych oraz modernizacją linii kolejowych.

Obecnie Spółka zatrudnia 23 osób w tym 5 osób stanowiących kadrę techniczną, posiadających niezbędne uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac w przedmiocie działalności firmy.

Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty: OFERTA >>
Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji: REALIZACJE >>


<< Wróć do poprzedniej strony